Vest Landbrukstenester

 

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring I Randabygda er det i avløysarringen ledig avløysarstilling 50-100% frå 1. april 2018. Arbeidet er i hovudsak fjøsavløysing hjå 6 bønder, samt innhausting og førefallande arbeid. Søkjar må beherske og snakke norsk....

Refusjon av ferie og fritidstilskotet 2017

No rundt 20. februar vert det utbetalt refusjon til dei som har søkt om å få refundert det dei brukte på ferie og fritidsavløysing i 2017. Vest Landbrukstenester oppfordrar dei medlemane som brukar oss til å overføre dette...

Søknadsdato 15. oktober 2017

Frå 2017 vert det to søknadsfristar for tilskot innan jordbruket (15. mai og 15. oktober), utover 20. januar som gjalt gammal ordning. I 2018 vert det søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Oktober-søknaden skal...

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men...