Vest Landbrukstenester

 

Refusjon av ferie og fritidstilskotet 2016

No i starten av juni vert det utbetalt refusjon til dei som har søkt om å få refundert det dei brukte på ferie og fritidsavløysing i 2016. Vest Landbrukstenester oppfordrar dei medlemane som brukar oss til å overføre dette...

Søknadsdato 15. oktober 2017

Frå 2017 vert det to søknadsfristar for tilskot innan jordbruket (15. mai og 15. oktober), utover 20. januar som gjalt gammal ordning. I 2018 vert det søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Oktober-søknaden skal...

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men...