Vest Landbrukstenester

 

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring I Randabygda er det i avløysarringen ledig avløysarstilling 50-100%. Arbeidet er i hovudsak fjøsavløysing hjå 6 bønder, samt innhausting og førefallande arbeid. Søkjar må beherske og snakke norsk....

Årsmøte 2019

Årsmøtet vart halde på Havila Hotel Raftevold i Hornindal tysdag 19. mars 2019 kl 1200 Sjå arkfana «Årsmøte»  

Refusjon av ferie og fritidstilskotet 2018

Rundt 20. februar vart det utbetalt refusjon til dei som har søkt om å få refundert det dei brukte på ferie og fritidsavløysing i 2018. Vest Landbrukstenester oppfordrar dei medlemane som brukar oss til...

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri...

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner...

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...