Vest Landbrukstenester

 

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri...

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner...

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

Årsmøte 2019

Årsmøtet vert halde på Havila Hotel Raftevold i Hornindal tysdag 19. mars 2019 kl 1200 Sjå arkfana «Årsmøte» Velkommen

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring I Randabygda er det i avløysarringen ledig avløysarstilling 50-100% frå 1. april 2018. Arbeidet er i hovudsak fjøsavløysing hjå 6 bønder, samt innhausting og førefallande arbeid. Søkjar må beherske og snakke norsk....

Refusjon av ferie og fritidstilskotet 2017

No rundt 20. februar vert det utbetalt refusjon til dei som har søkt om å få refundert det dei brukte på ferie og fritidsavløysing i 2017. Vest Landbrukstenester oppfordrar dei medlemane som brukar oss til å overføre dette...

Søknadsdato 15. oktober 2017

Frå 2017 vert det to søknadsfristar for tilskot innan jordbruket (15. mai og 15. oktober), utover 20. januar som gjalt gammal ordning. I 2018 vert det søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Oktober-søknaden skal...