Category: Ukategorisert

Årsmøte 2019

Årsmøtet vert halde på Havila Hotel Raftevold i Hornindal tysdag 19. mars 2019 kl 1200 Sjå arkfana «Årsmøte» Velkommen

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring I Randabygda er det i avløysarringen ledig avløysarstilling 50-100% frå 1. april 2018. Arbeidet er i hovudsak fjøsavløysing hjå 6 bønder, samt innhausting og førefallande arbeid. Søkjar må beherske og snakke norsk....

Refusjon av ferie og fritidstilskotet 2017

No rundt 20. februar vert det utbetalt refusjon til dei som har søkt om å få refundert det dei brukte på ferie og fritidsavløysing i 2017. Vest Landbrukstenester oppfordrar dei medlemane som brukar oss til å overføre dette...

Søknadsdato 15. oktober 2017

Frå 2017 vert det to søknadsfristar for tilskot innan jordbruket (15. mai og 15. oktober), utover 20. januar som gjalt gammal ordning. I 2018 vert det søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Oktober-søknaden skal...

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...