Ledig stilling

Ledig stilling som avløysar i Randabygda avløysarring

I Randabygda er det i avløysarringen ledig avløysarstilling 50-100% frå 1. april 2018. Arbeidet er i hovudsak fjøsavløysing hjå 6 bønder, samt innhausting og førefallande arbeid. Søkjar må beherske og snakke norsk. Bustad kan skaffast.

Send søknad til Vest Landbrukstenester på e-post: vlt@n-lt.no. Du kan også ringe 57 87 18 22 for meir informasjon.