Vest Landbrukstenester

Siste innlegg

Digital legehjelp frå Hjemmelegene

Alle som har If Vertikal helseforsikring gjennom NLT har no tilgang til digital legehjelp frå Hjemmelegene. Denne tenesten er inkludert i helseforsikringa og kan dermed nyttast utan ekstra kostnadar. Klikk deg inn på vedlegget

LES MEIR »

Vikar landbruksvikar

Ein av våre landbruksvikarar vil ha permisjon fram over til september – oktober, det er vikar for denne i 50-100% etter avtale. Når vikariatet er ferdig, vil vi vurdere fast tilsetjing i nyoppretta LV

LES MEIR »