Vest Landbrukstenester

Årsmøtet 2016 vart halde på Stryn Hotel tysdag 15. mars 2016 kl 1200

Her kan du klikke deg inn på sakspapira:

Innkalling 15 03 2016 aarsmøte i Vest LT

Styret si aarsmelding 2015 Vest LT

Aarsmelding 2015 Vest LT

Aarsplan 2016 Vest LT

VLT aarsrekneskap m noter 2015

Protokoll