Vest Landbrukstenester

Årsmøte 2020

P.g.a. koronakrisa vart det bestemt å avvikle årsmøtet 2020 ved bruk av e-post/telefon.

Under finn du sakspapira for årsmøtet 2020 som vart avvikla 2. april 2020 elektronisk:

Innkalling aarsmote 02 04 2020 kl 1100 Vest LT – e-post

aarsmelding 2019 Vest LT-underskrive

Signert.VLT_arsrekneskap_m_noter_2019

revisjonsberetning Vest Landbrukstenester SA

Aarsplan 2020 Vest LT

Budsjett 2020

Underskriven Protokoll fraa aarsmotet 02 04 2020 Vest LT