Vest Landbrukstenester

Årsmøte 2022

Årsmøtet vart halde på Stryn Hotel tysdag 15. mars 2022 kl 1200

Under kan du lese årsmøtepapira:

Innkalling 15 03 2022

Aarsplan 2022 – styret

Aarsmelding 2021 Vest LT – underskrive

VLT aarsrekneskap m noter 2021 – underskrive

Budsjett 2022

Protokoll 15 03 2022