Vest Landbrukstenester

Årsmøtet 2015 vart halde på Stryn Hotel tysdag 24. mars 2015 kl 1300

Før dei ordinære årsmøtesakene vart gjennomgått, snakka organisasjonssjefen i Sogn og Fjordane Bondelag Merete Støfring om bonden sine velferdsordningar.

Her kan du klikke deg inn på sakspapira:

Foredrag på årsmøtet 2015.pdf

VLT årsrekneskap m noter 2014

Styret si årsmelding 2014

Årsmelding 2014

Referat årsmøtet 2015

Årsplan 2015

Budsjett 2015