Årsrapport for 2020 frå Vest Landbrukstenester

Ved å logge deg inn i Webtemp og deretter går inn i meny, vil du finne årsrapporten m.m. sjå
under i Årsrapport frå NLT. Rapporten inneheld alle faktura frå Vest Landbrukstenester, avløysing
som er lønna via Vest LT, årskontingent, renter m.m.
– På side 1 står samandrag av brukt avløysing for kvar type avløysing.
Til venstre på ei eller fleire linjer står «Fakturert», i midt kollonna står det «kva avløysinga
er brukt til», til høgre «beløpet». Er det fleire linjer som det står ferie/fritid eventuelt
sjukdom på, legg du desse saman for å få totalt brukt til ferie/fritid, tilsvarande gjer du for
sjukdom.
– På side 2 og eventuelt på side 3: Sida er delt i to
– Under «Kontoutskrift» står inngåande saldo og utgåande saldo, samt innbetalingar du
har gjort. Alle fakturaene som du har fått i løpet av året, står med blå skrift, desse kan du
klikke inn på og då få fram den enkelte faktura med detaljer.
– Under «Renteberegning» ser du korleis rentene er rekna for den enkelte
faktura/innbetaling og sum renter (Obs! rentebeløpet som du er belasta eller fått godskrive
finn du igjen på eigen faktura).
Årsrapport frå NLT (Vest LT) vil ligge fast inne under Menyvalget i Webtemp
Logg deg inn i Webtemp, du brukar same på logging som du brukar når du godkjenner timelistene:
Under menyval «Dokumenter» finn du begge rapportvariantane, slik at du kan opne oppdatert
rapport til ei kvar tid. Har du problem med å opne link kan du gå direkte i kundeportal og opne
rapporten og dermed finne den enkelte faktura. Hugs å seie frå til meg dersom rekneskapsføraren
skal ha tilgong til dine fakturaer/årsrapport, og han/ho enno ikkje har denne tilgongen.
Rentefakturaen
Det er sendt ut rentefaktura for 2. halvår 2020 med fakturadato 31 12 2020.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.