Vest Landbrukstenester

Ekstraordinært årsmøte 2015

På det ekstraordinære årsmøtet 2015 vart det vedteke fusjonering mellom Hornindal Avløysarlag og Vest Landbrukstenester.

Her kan du klikke deg inn på dei einskilde fusjonspapira:

Fusjonsdokument – oversikt