Vest Landbrukstenester

Hvordan hindre koronasmitte ved melkehenting?

https://medlem.tine.no/

Hvordan hindre koronasmitte ved melkehenting?

13.03.2020

Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen

TINE innfører nå mange tiltak for å bidra til minst mulig smitte av koronaviruset. Det gjelder også mellom tankbilsjåfører og melkeprodusenter ved henting av melk på gårdene. Bruk gjerne kommentarfeltet i saken for å stille spørsmål

Saken er oppdatert 24. mars kl 12:40 med lenke til Helsedirektoratet

I utgangspunktet er det viktig å slå fast at tankbilsjåførene har opplæring og kompetanse innen smitteforebyggende tiltak, en kompetanse som må dokumenteres før de får hente melk.

God håndhygiene er aller viktigst

Det viktigste tiltaket for å begrense smitte er grundig håndvask med såpe og vann. Dette tiltaket gjelder hele befolkningen slik Helsedirektoratet anbefaler

Tankbilsjåførene har fått beskjed om å gjennomføre flere konkrete tiltak i forbindelse med melkehenting:

  • Grundig håndvask før man starter ruta.
  • Vask hender når man ankommer gården, før man starter arbeidet
  • Vask hender etter at tanken er tømt og før man setter seg i bilen
  • Bruk engangshansker som ved dyresykdommer hvis håndvask ikke er mulig  
  • Bruk hånddesinfeksjon (eks. antibac) på hendene før en forlater førerhuset i bilen, om en har det tilgjengelig
  • Unngå nærkontakt med folk på gården for å unngå dråpesmitte. Ved møte skal avstanden være minst 1 meter.

Les også fra Helsedirektoratet: Bønder i karantene/isolasjon kan trygt stelle dyrene sine

Hva bør bonden gjøre?

Selv om sjåfører og bønder følger hygienerådene, må vi ta høyde for at smitte likevel kan forekomme. Som myndighetene påpeker, er bekjempelsen av koronaviruset en nasjonal dugnad.
I samråd med fagfolk i TINE er anbefalingen at alle melkeprodusenter vasker dørhåndtaket til tankrommet, tanklokket og stigen på tanken med såpe og vann både før og etter melkehenting. Ikke legg egne hansker utenfor fjøset åpent for vær og vind. Vi fraråder å oppholde seg i tankrommet når tankbilsjåføren er der. Ha alltid søppeldunk for skoovertrekk engangshansker etc tilgjengelig.

Dette for å hindre smitte begge veier mellom sjåfør og bonde.

Hva med engangshansker og antibac?

Hvis det ikke er mulig å vaske hendene i tankrommet, skal det benyttes engangshansker som sjåfør har med seg, og eventuelt i tillegg hånddesinfeksjon (eks. antibac) om det finnes tilgjengelig på stedet. Dette er normalt utstyr sjåførene har tilgjengelig i bilene og som ofte finnes på gårdene.
Utfordringen nå er at vi her til lands er i ferd med å gå tomme for disse produktene.
Derfor blir det ekstra viktig å minne om at håndvask med såpe og vann er det beste alternativet.

Ta kontakt med TINEs beredskapstelefon på 902 50 372 for spørsmål og spesielt dersom noen i fjøset(melkeprodusent, avløser etc) har fått påvist koronasmitte. 

Bruk gjerne kommentarfeltet til å stille spørsmål om denne saken eller andre spørsmål om koronasituasjonen. Vi svarer så raskt vi klarer

Se også samleside om koroanviruset på Bondelaget.no