Vest Landbrukstenester

Landbruksvikar i Hornindal og Stryn

I Hornindal kommune og Stryn kommune har vi desse landbruksvikarane.

Leif Rand (beredskap i partalsveker) og Per Hilde (beredskap i oddetalsveker) er tilsette som landbruksvikarar. I tillegg har vi avtale med Ronny Tvinnereim under landbruksvikarordninga. Har du behov for eller ønskje om å bruke ein landbruksvikar, ring Vest LT tlf 57 87 18 22 eller vakttlf 488 94 245.

Ved bruk av landbruksvikar vert du belasta:

  • ved sjukeavløysing med kr 1 530 pr dag for heildag -inntil 7,5 timar- og for halv dag -inntil 4 timar- kr 765.
  • ved ferie og fritidsavløysing vert du belasta med kr 1 650 pr dag for heildag -inntil 7,5 timar- (ved helgearbeid:  kr 1 900) og for halv dag -inntil 4 timar- kr 900 (ved helgearbeid:  kr 1 000). Dersom arbeid utover 7,5 timar kjem kr 200 i tillegg pr time.