Stilling som jordbruksavløysar i Stryn – Oppstryn – Hjelledalen

Stilling som jordbruksavløysar i Stryn – Oppstryn – Hjelledalen

Avløysarstilling 50-100% vurderast oppretta. Arbeidet er i hovudsak fjøsavløysing hjå 1-5 bønder, samt innhausting og førefallande arbeid. Har du mekanikar erfaring er dette ein fordel. Det er også ein fordel om søkjar beherskar og snakkar norsk eller engelsk, eventuelt være villeg til å gjennomføre norsk kurs. Bustad kan skaffast.

Send søknad til Vest Landbrukstenester på e-post: vlt@n-lt.no. Du kan også ringe 57 87 18 22 for meir informasjon.