Vest Landbrukstenester

Om oss

Vest landbrukstenester er eit sjølvfinansiert selskap eigde av bønder i Hornindal (i Volda kommune), Selje (i Stad kommune) og Stryn kommune. Vi arbeider for å hjelpe bøndene med avløysarar og utlønning når bonden skal ha ferie/fritid eller vert sjuk. Vest landbrukstenester administrerer landbruksvikarverksemda. Vi tilbyr også små bedrifter hjelp til utlønning av tilsette. Vi hjelper medlemane med søknaden om refusjon av avløysarutgifter når medlemen er sjukmeldt.

Styret i Vest Landbrukstenester for 2022

Dagleg leiar i Vest Landbrukstenester er Knut Sigurd Gald – tlf 57 87 18 22

Elles i administrasjonen arbeider Vigdis Valheim