Vest Landbrukstenester

Sommarferie 2021

Kontoret til Vest Landbrukstenester held feriestengt

måndag 28. juni til søndag 18. juli

Ved behov for hjelp kan du ringe vakttlf 488 94 245