Vest Landbrukstenester

Vikar landbruksvikar

Ein av våre landbruksvikarar vil ha permisjon fram over til september – oktober, det er vikar for denne i 50-100% etter avtale.

Når vikariatet er ferdig, vil vi vurdere fast tilsetjing i nyoppretta LV stilling.

Krav om landbruksrelatert utdanning og/eller relevant praksis innan landbruk.

Arbeidsoppgåvene er stell og tilsyn av dyr, foring, melking og anna gardsarbeid. Du vert med i ei beredskapsordning, og får eit interessant og variert arbeid, der du må arbeide sjølvstendig og være påliteleg.

Du må ha førarkort for bil og traktor og du må beherske norsk både munnleg og skriftleg.

Løn etter avtale. Tilsetjing snarast.

Søknad sendast: vlt@n-lt.no